V košíku: 0ks / 0 €

Billa

 Podmienky vernostnej akcie 20% na celý sortiment značky BLIZZARD (okrem lyží)“ pre členov klubu BILLA BONUS (ďalej len „akcia“)

Úvodné ustanovenia

1. Akciu uskutočňuje obchodná spoločnosť BILLA s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, Bratislava, 821 02, IČO: 31 347 037, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka 4758/B (ďalej len „BILLA“), vo všetkých svojich predajniach na území Slovenskej republiky pre členov  BILLA BONUS-u (ďalej len „člen BB“) v súlade s platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami pre BILLA BONUS karty (ďalej len „VOP“).

2. Akcia prebieha v období od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017.

3. Akciu realizuje BILLA v spolupráci so spoločnosťou EXIsport s.r.o., so sídlom Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 31 723 420, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd.: Sro, vložka č.: 7510/V (ďalej len „EXIsport“), vo všetkých jej predajniach na území Slovenskej republiky.

Podmienky akcie v BILLE

4. Člen BB môže získať kupón na  zľavu 20% na celý sortiment značky BLIZZARD (okrem lyží) v EXIsporte podľa podmienok tejto vernostnej akcie, ktorý je špecifikovaný v bode 7, ak v termíne akcie splní podmienku jednorazového nákupu v BILLE nad 15 € a člen BB zároveň musí pri tomto nákupe predložiť svoju BILLA BONUS kartu (ďalej len „BB“), t.j. na pokladničnom doklade bude uvedená aj informácia „VAŠE ZÁKAZNÍCKE Č.:“.

5. Kupón na zľavu 20% na celý sortiment značky BLIZZARD (okrem lyží) v EXIsporte špecifikovaný v bode 7 (ďalej len „kupón“) bude vytlačený v termíne akcie jednému členovi BB 1 krát, a to  za každý nákup, pri ktorom člen splní podmienky uvedené v bode 4. týchto podmienok. Kupón bude vytlačený ako prídavný pokladničný doklad na konci pokladničného dokladu.

6. V prípade straty kupónu nie je možné kupón opätovne vystaviť. Pre získanie ďalšieho kupónu je potrebné opätovne splniť podmienky bodu 4.

Podmienky akcie v EXIsporte

7. Kupón, vystavený po splnení podmienok tejto akcie pre členov BILLA BONUS-u ,  môže člen BB uplatniť jednorazovo zľavu 20% na celý sortiment značky BLIZZARD (okrem lyží) v EXIsporte (neplatí v predajni EXIsport OUTLET, Opatovská cesta 10, 040 01 Košice). Akcia platí na celý sortiment oblečenia, lyžiarskych a outdoorových doplnkov značky BLIZZARD.

8. Kupón, získaný v BILLE, platí v čase trvania tejto akcie v celej sieti predajní EXIsport okrem predajne EXIsport OUTLET, Opatovská cesta 10, 040 01 Košice. Zľavu je možné získať preukázaním kupónu, ktorý bude pokladníkom v predajni EXIsport oskenovaný cez POS-terminál. Kupón súčasne platí aj pri nákupe cez e-shop na webovom sídle www.exisport.com (číslo EAN kódu z kupónu je potrebné zadať do políčka  - číslo darčekovej poukážky pri nákupe cez e-shop).

9. Kupón platí na aktuálne, akciové a výpredajové ceny. Neplatí na vernostné ceny.

10. Uplatnenie zľavy v EXIsporte sa nedá kombinovať s inými prebiehajúcimi akciami a kupónmi.

Záverečné ustanovenia

11. Za poskytnutie zľavy je zodpovedná spoločnosť  EXIsport. Člen BILLA BONUS-u berie na vedomie, že nemá nárok na vyplatenie akejkoľvek finančnej hotovosti ani akejkoľvek finančnej náhrady v súvislosti s touto akciou. Vernostnú akciu môže uplatniť len v súlade s týmito podmienkami akcie a v súlade s platnými VOP.

12. BILLA si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne zmeniť, či ukončiť túto vernostnú akciu kedykoľvek počas trvania akcie po odsúhlasení spoločnosťou EXIsport. Zmena podmienok akcie pre členov BB je účinná dňom, ku ktorému sú nové/zmenené podmienky pre členov BB zverejnené na webovom sídle  www.billa.sk.

13. Tieto podmienky vernostnej akcie nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na www.billa.sk a účinnosť 1. 2. 2017.

14. Ostatné ustanovenia VOP pre členov  BILLA BONUS-u  nedotknuté podmienkami tejto akcie ostávajú bezo zmeny v platnosti a vzťahujú sa na členov BB bezo zmeny.

Exisport © 2016. Obsah stránky je možné používať len so súhlasom majiteľa.

webdesign © bart.sk