V košíku: 0ks / 0 €

Billa

Podmienky vernostnej akcie „Vymakané okuliare za polovicu“ pre členov klubu BILLA BONUS CLUB (ďalej len „akcia“)
 
Úvodné ustanovenia
 
1. Akciu uskutočňuje obchodná spoločnosť BILLA s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, Bratislava, 821 02, IČO: 31 347 037, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka 4758/B (ďalej len „BILLA“), vo všetkých svojich predajniach na území Slovenskej republiky pre členov klubu BILLA BONUS CLUB (ďalej len „člen BBC“) v súlade s platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami pre členov klubu BILLA BONUS CLUB (ďalej len „VOP“) do 17. 1. 2017 a následne v súlade s platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami pre BILLA BONUS karty (ďalej len „VOP“).
 
2. Akcia prebieha v období od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017.
 
3. Akciu realizuje BILLA v spolupráci so spoločnosťou EXIsport s.r.o., so sídlom Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 31 723 420, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd.: Sro, vložka č.: 7510/V (ďalej len „EXIsport“), vo všetkých jej predajniach na území Slovenskej republiky.
 
Podmienky akcie v BILLE
 
4. Člen BBC môže získať kupón na zľavu 50% na lyžiarske okuliare, pri nákupe akejkoľvek lyžiarskej prilby v EXIsporte podľa podmienok tejto vernostnej akcie, ktorý je špecifikovaný v bode 7, ak v termíne akcie splní podmienku jednorazového nákupu v BILLE nad 15 € a člen BBC zároveň musí pri tomto nákupe predložiť svoju BILLA BONUS CLUB kartu (ďalej len „BBC“), t.j. na pokladničnom doklade bude uvedená aj informácia „VAŠE ZÁKAZNÍCKE Č.:“.
 
5. Kupón na zľavu na lyžiarske okuliare v EXIsporte špecifikovaný v bode 7 (ďalej len „kupón“) bude vytlačený v termíne akcie jednému členovi BBC 1 krát, a to za každý nákup, pri ktorom člen splní podmienky uvedené v bode 4. týchto podmienok. Kupón bude vytlačený ako prídavný pokladničný doklad na konci pokladničného dokladu.
 
6. V prípade straty kupónu nie je možné kupón opätovne vystaviť. Pre získanie ďalšieho kupónu je potrebné opätovne splniť podmienky bodu 4.
 
Podmienky akcie v EXIsporte
 
7. Kupón, vystavený po splnení podmienok tejto akcie pre členov klubu BILLA BONUS CLUBU, môže člen BBC uplatniť jednorazovo zľavu 50% na lyžiarske okuliare pri nákupe akejkoľvek lyžiarskej pribly v EXIsporte. Zľavu je možné uplatniť iba na lyžiarske okuliare v rovnakej alebo nižšej cene ako má zakúpená helma. Pri kúpe detskej helmy sa zľava vzťahuje iba na detské okuliare.
 
8. Kupón, získaný v BILLE, platí v čase trvania tejto akcie v celej sieti predajní EXIsport. Zľavu je možné získať preukázaním kupónu, ktorý bude pokladníkom v predajni EXIsport oskenovaný cez POS-terminál. Kupón súčasne platí aj pri nákupe cez e-shop na webovom sídle www.exisport.com. V tomto prípade je číslo EAN kódu zo zľavového kupónu potrebné zadať do políčka „poznámka“ pri nákupe cez tento e-shop. Cena bude upravená následne manuálne.Kupón platí na aktuálne, akciové a výpredajové ceny. Neplatí na vernostné ceny.
 
9. Uplatnenie zľavy v EXIsporte sa nedá kombinovať s inými prebiehajúcimi akciami a kupónmi.
 
Záverečné ustanovenia
 
10. Za poskytnutie zľavy je zodpovedná spoločnosť EXIsport. Člen BILLA BONUS CLUB-u berie na vedomie, že nemá nárok na vyplatenie akejkoľvek finančnej hotovosti ani akejkoľvek finančnej náhrady v súvislosti s touto akciou. Vernostnú akciu môže uplatniť len v súlade s týmito podmienkami akcie a v súlade s platnými VOP.
 
11. BILLA si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne zmeniť, či ukončiť túto vernostnú akciu kedykoľvek počas trvania akcie po odsúhlasení spoločnosťou EXIsport. Zmena podmienok akcie pre členov klubu BBC je účinná dňom, ku ktorému sú nové/zmenené podmienky pre členov klubu BBC zverejnené na webovom sídle www.billa.sk.
 
12. Tieto podmienky vernostnej akcie nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na www.billa.sk a účinnosť 1. 1. 2017.
 
13. Ostatné ustanovenia VOP pre členov klubu BILLA BONUS CLUB nedotknuté podmienkami tejto akcie ostávajú bezo zmeny v platnosti a vzťahujú sa na členov BBC bezo zmeny.

Exisport © 2016. Obsah stránky je možné používať len so súhlasom majiteľa.

webdesign © bart.sk