Produkt bol úspešne pridaný do vášho košíka
Množstvo
Spolu
0 ks tovaru Vo vašom košíku je 1 produkt.
Spolu za produkty:
Spolu za doručenie:  Bude určené
Spolu
Pokračovať v nákupe

Oznámenie

o zmene subjektu prevádzkovateľa domény a predávajúceho

[pre zákazníkov spoločnosti TOMIREX s. r. o. (predtým EXIsport s. r. o.)]

 

Prevádzkovateľom tejto domény e-shopu www.exisport.com a predávajúcim tu zverejneného vlastného tovaru je

počnúc dňom 1. apríla 2019

spoločnosť PPG Group s. r. o.

IČO 51 887 819, so sídlom Opatovská cesta 14, 040 01 Košice.

Spoločnosť PPG Group s.r.o. nie je právnym nástupcom spoločnosti TOMIREX s. r. o. (predtým EXIsport s. r. o.), ktorá predávala svoj tovar prostredníctvom tohto e-shopu v predchádzajúcom období, a ktorá však predaj svojho tovaru prostredníctvom uvedeného e-shopu ukončila v mesiaci marec 2019.

V súvislosti s uvedeným, zákazníkov spoločnosti TOMIREX s. r. o. (predtým EXIsport s. r. o.) informujeme, že nie sme oprávnení prijímať vrátený tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu do konca marca 2019, resp. vysporiadavať záväzky z tohto dôvodu, ani inak vybavovať či ukončovať vybavovanie ich prípadných reklamácií, plynúcich z kúpy tovaru, ktorý nadobudli v predchádzajúcom období od spoločnosti TOMIREX s. r. o. (predtým EXIsport s. r. o.) a ani prijímať akúkoľvek inú korešpondenciou (či už písomnú alebo ústnú) adresovanú spoločnosti TOMIREX s. r. o. (predtým EXIsport s. r. o.).

Preto zákazníkov spoločnosti TOMIREX s. r. o. (predtým EXIsport s. r. o.) prosíme, aby sa so svojimi prípadnými žiadosťami, reklamáciami či inou korešpondenciou, či už písomnou alebo ústnou, na našu spoločnosť neobracali.

 

Ďakujeme za pochopenie.

V Košiciach dňa 1. apríla 2019

 

PPG Group s. r. o.